Van der Valk Hotel Veenendaal
18 April 2019

SchuldInfo Jaarcongres 2019

Creatief met schulden
kerckebosch schuldinfo

Creatief met schulden: op weg naar een schuldenvrij bestaan

15:30 t/m 16:20

Het Instituut voor Publieke Waarden staat aan de basis van het Sociaal Hospitaal. In het Sociaal Hospitaal worden 200 huishoudens per jaar geholpen om hun bestaanszekerheid te verhogen. Dit doet Sociaal Hospitaal door maatwerk te bieden voor mensen die vastlopen in de bureaucratie.  Dat levert logischere plannen op. Plannen die met namen investeren op inkomen, wonen en verminderen van schulden. Dit lever meer kwaliteit van leven op,  lagere maatschappelijke kosten en vrolijkere professionals.

Hoe kan deze aanpak ons inspireren om logische oplossingen te vinden voor het vergroten van de  bestaanszekerheid voor de mensen die dat het hardst nodig hebben? Hoe kunnen de bestaande systemen beter (logischer) werken? Of moeten we juist de oplossingen buiten de bestaande kaders zoeken? We gaan aan de slag met de interactieve online tool Mentimeter. 

Spreker: 
Harry Kruiter