Van der Valk Hotel Veenendaal
18 April 2019

SchuldInfo Jaarcongres 2019

Creatief met schulden
kerckebosch schuldinfo

Home

Het event is volgeboekt.

Wilt u op de reservelijst komen te staan? Mail dan onderstaande gegevens naar klantenservice@kerckebosch.nl

 • Bedrijfsgegevens
 • Persoonsgegevens
 • Sessieskeuzes

De volgende thema’s staan centraal:

 • Keynote speech Satcha Maduro-Valies: “Alles is mogelijk: ook als je schulden hebt!”
 • Actualiteiten Invordering & Schulden
 • Aan de slag met bijstandsproblemen
 • De WSNP in de praktijk: knelpunten en (creatieve) oplossingen  
 • Pilot Beschermingsbewind Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Stellateam Belastingdienst: snelle actie bij acute problemen
 • Incasso- en gerechtsdeurwaardersmarkt in beweging
 • Financieel Paspoort
 • Stress-sensitief omgaan met cliënten met psychiatrische aandoeningen
 • De Presentiebenadering: pas als je mét iemand bent kun je er voor iemand zijn
 • Keynote speech Schuldenbewind: effectief of overbodig?
 • Creatief met schulden: op weg naar een schuldenvrij bestaan

 
Creatief met schulden
Op weg naar een schuldenvrij bestaan
Rondkomen met een laag inkomen vraagt veel creativiteit. Het is passen en meten. Onverwachte uitgaven doorkruisen het inkomensplaatje. Het hebben van schulden zet het bestaansminimum verder onder druk.

De schuldenproblematiek blijft onverminderd hoog. De aanpak van schulden is weggelegd bij de minnelijke schuldregeling, de wettelijke schuldregeling en het schuldenbewind. Hoe kunnen de bestaande systemen beter werken? Of moeten we juist de oplossingen buiten de bestaande kaders zoeken?

Bescherming bij invordering
Een belangrijke oorzaak voor de omvangrijke schuldenproblematiek is de wijze waarop de schulden worden geïnd. De beslagvrije voet als absolute ondergrens blijkt moeilijk te handhaven, waardoor nieuwe schulden ontstaan. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet hier een halt toe roepen, maar de wet is twee jaar uitgesteld. Om de gevolgen hiervan te verzachten komt het kabinet met een aantal tussenmaatregelen. We staan stil bij deze maatregelen en de kabinetsplannen om te komen tot een betere bescherming bij bankbeslag en beslag op inboedel. En welke inventieve werkwijzen worden door incassobureaus en gerechtsdeurwaarders ontwikkeld?

Methodische interventies
Het schuldenprobleem is ingewikkeld en kent veel juridische aspecten. Maar om stappen te maken in de begeleiding van mensen met schulden komt het aan op creatieve methodische interventies. En dat begint met een goed contact als basisvoorwaarde. Tijdens dit congres besteden we aandacht aan de presentiebenadering  en de betekenis hiervan voor hulpverlening bij schulden. Bovendien gaan we dieper in op stress-sensitief omgaan met mensen met een psychiatrische aandoening. Waar moet je op letten?

Actualiteiten
Het SchuldInfo Jaarcongres bestrijkt een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat je als professional weer helemaal ‘up-to-date´ bent.

Dagvoorzitter

Eigenaar www.schuldinfo.nl en docent Executie en Beslag
Manager materiële dienstverlening, Bindkracht10, Voorzitter Signaleringscommissie LOSR / Sociaal Werk Nederland

Met onder andere

Senior Adviseur en Trainer
ONDERBOVEN, de kracht van eigen oplossingen
Senior relatiebeheer
Belastingsdienst
Manager schuldhulpverlening
Gemeente Tilburg
Actieonderzoeker
Instituut voor Publieke Waarden
Advocaat, York Advocaten
Amsterdam en Voorzitter, Vakinhoudelijk overleg Sociaal Raadslieden en schuldhulpverlening Amsterdam
Eigenaar Somega
Coaching, training & advies op het gebied van schaarste en vitaliteit. Ervaringsdeskundige schulden en schaarste